Prisijunk prie mūsųUžsisakyti naujienlaiškį

Vardas:
El. paštas:

Viešoji įstaiga „Kartu lengviau“ Spausdinti

Visuomeninė Viešoji įstaiga su paramos gavėjo statusu „Kartu lengviau, kurios prezidiumą sudaro pacientai, jų artimieji ir gydytojai iš pagrindinių neurochirurginių Lietuvos klinikų (Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos). Visi, kurie manote, kad galėtumėte kaip nors prisidėti idėjomis ar finansiškai – prašome kreiptis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ar telefonu 8-616-26324.

Priimsime bet kokią pagalbą (tiek idėjinę-patariamąją, tiek organizacinę, tiek materialinę).

 

Mūsų veiklos 2010m.:

* išleidome jau antrąją informacinių lankstinukų bei knygelių paicentams ir jų artimiesiems partiją;

* išleidome naują knygelę skirtą artimiesiems;

* surengėme mini konferenciją dalyvavaudami tarptautinės organizacijos IBTA organizuojamame pasauliniame renginyje "Awareness week";

* padengėme kai kurias medicinos darbuotojų išlaidas tarptautinių konferencijų metu, finansavome neurochirurgo kelionę į neuroonkologijos konferenciją Vienoje;

* organizavome paramos grupeles neurochirurginiuose skyriuose;

* išvertėme nemažai užsienio naujienų susijusių su smegenų navikais, kurias talpinome puslapyje;


Bendri tikslai:

 1. vienyti gydytojus, sergančiuosius ir jų artimuosius, ir tuo būdu teikti kuo efektyvesnę pagalbą sergantiesiems centrinės nervų sistemos navikais bei jų artimiesiems, o taip pat šviesti bei informuoti visuomenę apie šią klastingą ligą;
 2. organizuoti ir teikti medicininę, socialinę, psichologinę ir visokią kitokią reikalingą pagalbą sergantiesiems smegenų navikais bei jų artimiesiems;
 3. šviesti Lietuvos visuomenę neuroonkologinių susirgimų temomis;
 4. remti neuroonkologijos mokslo ir praktikos vystimąsi Lietuvoje;
 5. organizuoti savitarpio paramos grupeles smegenų navikais sergantiems žmonėms bei jų artimiesiems, kuriose būtų palaikanti, įkvepianti bei draugiška atmosfera;
 6. visais įmanomais būdais sergantiesiems ir visiems besidomintiems teikti informaciją apie smegenų navikus, jų diagnozavimo bei gydymo galimybes, naujausius atradimus šioje srityje, mitybą, tradicinius bei netradicinius gydymo metodus;
 7. kaupti medicininę, psichologinę, socialinę, teisinę ir kitokią informaciją apie smegenų navikus internetinės svetainės bei įvairių leidinių pagalba, o taip pat visais kitais įmanomais būdais sergantiesiems, jų artimiesiems bei plačiajai visuomenei pateikti informaciją apie šią gana retą, bet itin sunkią ligą – apie jos paplitimą, simptomus, diagnostiką, gydymo būdus bei rezultatus;
 8. remti informacinių lankstinukų, mokslinių žurnalų bei kitų leidinių neuroonkologijos tema leidybą;
 9. organizuoti savo įstaigos nariams bei visuomenei informacinius kursus, seminarus, paskaitas, rengti projektus ir pan.;
 10. rengti konferencijas, seminarus, simpoziumus aktualiomis sveikatos ugdymo, medicinos, taip pat kitais Viešosios įstaigos veiklos klausimais;
 11. remti pacientų bendrijų, draugijų vadovų, bei aktyvių jų narių dalyvavimą neurologinėse ar neuroonkologinėse konferencijose, pacientų bendrijų organizuojamuose suvažiavimuose ir panašiuose renginiuose Lietuvoje ar užsienio šalyse;
 12. siekti, kad Lietuvos neuroonkologiniai pacientai turėtų galimybę dalyvauti tarptautiniuose klinikiniuose bandymuose;
 13. remti slaugos ligonines ar jų skyrius, teikiančius slaugą neuroonkologiniams ligoniams, bei su jais bendradarbiauti, ir esant galimybei juos remti siekiant sudaryti kuo geresnes slaugos sąlygas minėtiems ligoniams;
 14. esant galimybei ir būtinybei, padėti sergantiesiems išvykti arba siųsti jų ligos istorijos išrašus konsultacijoms į užsienio klinikas ar kviestis konsultantus iš užsienio į Lietuvą, kai mūsų šalyje negalima garantuoti tinkamo gydymo;
 15. įstoti į įvairias tarptautines visuomenines organizacijas, palaikyti su jomis ryšius ir sudaryti susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Viešųjų Organizacijų Įstatymui bei kitiems Įstatymams siekiant vienokios ar kitokios naudos Lietuvos sergantiesiems smegenų navikais bei jų artimiesiems;
 16. bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio sergančiųjų smegenų navikais ir jų globėjų draugijomis, organizacijomis, asociacijomis bei kiek įmanoma aktyviau prisidėti prie jų veiklos tuo būdu plečiant savo veiklos sritis ir galimybes teikti efektyvesnę ir teisingesnę informaciją visiems į mus besikreipiantiems;
 17. bendradarbiauti su kitomis panašiomis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą kitomis onkologinėmis ar sunkiomis ligomis sergantiems žmonėms ir dalintis gerąja patirtimi;
 18. bendrauti ir dalintis patirtimi su jau pasveikusiais nuo smegenų navikų žmonėmis, jų artimaisiais bei žmonėmis, netekusiais artimųjų, sirgusių smegenų navikais, ar tais, kuriuos vienaip ar kitaip palietė ši liga, dalintis jų patirtimi;
 19. teikti paramą gydytojams, dirbantiems mokslinį darbą eksperimentinėje ar klinikinėje neroonkologijoje bei dalyvaujantiems tarptautinių projektų įgyvendinime;
 20. organizuoti asmenų, dirbančių sveikatos priežiūros ar sveikos gyvensenos propagavimo srityje, profesinį tobulinimąsi ir jų kvalifikacijos kėlimą;
 21. teikti sveikatos priežiūros įstaigoms, jų darbuotojams, kitoms institucijoms mokslinę bei praktinę pagalbą ir pasiūlymus visais Viešosios įstaigos veiklos klausimais;
 22. skatinti asmenų, dirbančių sveikos gyvensenos propagavimo bei sveikatingumo ugdymo srityje, dalyvavimą tarptautinėse stažuotėse, kongresuose įvairiais su Viešosios įstaigos veikla susijusiais klausimais;
 23. padėti gerinti Lietuvos ligoninių neurochirurginių skyrių techninę bei materialinę bazę;
 24. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių valstybinėmis bei privačiomis įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis bei pavieniais asmenimis ir skatinti juos įvairiais būdais remti Viešosios įstaigos veiklą;
 25. rengti ir vykdyti įvairias programas bei projektus, juose dalyvauti, siekiant suteikti pagalbą smegenų navikais sergantiesiems bei jų artimiesiems;
 26. organizuoti taikius susirinkimus, demonstracijas, eitynes;
 27. įstatymų nustatytose ribose dalyvauti valstybinių institucijų darbe rengiant teisės aktų projektus, teikiant pasiūlymus gerinti sveikatos priežiūros būklę Lietuvoje;
 28. atstovauti ir ginti asmenų, dirbančių sveikos gyvensenos propagavimo bei sveikatingumo ugdymo srityje, interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
 29. ieškoti profesinių, ekonominių ryšių su Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigomis ir institucijomis, veikiančiomis sveikatingumo ugdymo bei sveikos gyvensenos srityse;
 30. leisti mokslinius, praktinius, informacinius, metodinius ir kitus leidinius Viešosios įstaigos veiklos tikslų klausimais;
 31. įstatymų nustatyta tvarka teikti labdarą ar paramą bei gauti paramą (būti paramos gavėju), siekiant įgyvendinti Viešosios įstaigos tikslus;
 32. vykdyti kitą veiklą.

Įmonės registracijos pažymėjimas